CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Thu nhập thông tin cá nhân
- Zdropvn sẽ thu thập những thông tin khác nhau của khách hàng khi cần lập tài khoản đăng nhập trên hệ thống. Bao gồm CMTND/Thẻ căn cước, số điện thoại, email, thông tin ngân hàng, địa chỉ cư trú hiện tại đối với người bán và địa chỉ kho lấy hàng đối với nhà cung cấp.
- Ngoài ra để đảm bảo các mặt hàng cung cấp cho người bán có đầy đủ giấy tờ và đảm bảo chất lượng, nhà cung cấp cần phải trình mã số thuế và giấy phép kinh doanh cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ căn cứ vào đấy để đối chiếu và xác minh nhằm bảo đảm quyền lợi cho người bán.

2. Bảo mật
- Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn vào bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc nhằm xác minh danh tính để đảm bảo tính minh bạch của bên đối tác.
- Zdropvn có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép, trái pháp luật, mất mát, tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của quý khách. Khi thu thập dữ liệu trên web, Zdropvn thu thập chi tiết thông tin cá nhân của quý khách trên máy chủ an toàn.
- Zdropvn cam kết sẽ không:
       + Bán hay tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý khách cho bên thứ ba
       + Chuyển thông tin của quý khách cho các công ty khác trong nhóm, các đại lý,…
       + Dùng thông tin cá nhân của bạn để nghiên cứu thị trường
- Mọi thông tin này sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, Zdropvn sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.
- Trường hợp quý khách phát hiện thông tin cá nhân bị lộ hoặc bị thay đổi vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn đã nói chuyện trước đó hoặc gọi điện trực tiếp với các thông tin cung cấp trên trang chủ của chúng tôi để được hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi của mình.

3. Thông tin đơn hàng
- Chi tiết đơn hàng của người bán được Zdropvn lưu giữ trên hệ thống. Vì lí do bảo mật nên Zdropvn không công khai trực tiếp các đơn hàng với bất cứ bên nào khác không liên quan. Bạn sẽ thấy chi tiết đơn hàng của mình, những đơn hàng đã giao thành công, đã chuyển hoàn. Quý khách vui lòng cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân và không được phép tiết lộ cho bên thứ ba.

4. Quyền lợi khách hàng
- Quý khách sẽ nhận được thông tin về Zdropvn qua email mà bạn đã cung cấp, bao gồm các bản tin, những phương pháp hỗ trợ tăng doanh thu và bất cứ những gì liên quan đến các đối tác kinh doanh của chúng tôi.
- Quý khách có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu hoặc bổ sung thông tin mà không mất phí.