QRNHANH.COM

Tâm Phở Việt Cổ Việt Nam

Vui lòng chọn món bên dưới

 • Bún, Phở

  Bún, Phở

 • Món Cơm

  Món Cơm

 • Nước Uống

  Nước Uống

 • Topping

  Topping

 • Bún Bò 3

  Bún Bò 3

  45.000 Đ
  Bún Bò 3
 • Bún Bò 2

  Bún Bò 2

  45.000 Đ
  Bún Bò 2
 • Phở Bò

  Phở Bò

  45.000 Đ
  Phở Bò
 • Bún Bò

  Bún Bò

  45.000 Đ
  Bún Bò
   • 5 Quẩy

    5 Quẩy

    10.000 Đ
    5 Quẩy

   Liên Hệ & Hỗ Trợ